Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg

9. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.9.2009)


9.1. Drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland

Forslag til beslutning B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 og B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba og Cornelia Ernst forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-Gruppen, Justas Vincas Paleckis for S&D-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik og Rui Tavares.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai og Cristian Dan Preda.

Meglena Kuneva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 17.9.2009.


9.2. Kasakhstan: sagen om Evgeniy Zhovtis

Forslag til beslutning B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 og B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber og Elisabeth Jeggle forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Struan Stevenson for ECR-Gruppen og Janusz Wojciechowski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola og Bernd Posselt.

Meglena Kuneva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 17.9.2009.


9.3. Syrien: sagen om Muhannad al-Hassani

Forslag til beslutning B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 og B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock og Eija-Riitta Korhola forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen og Franz Obermayr, løsgænger.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bernd Posselt.

Meglena Kuneva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 17.9.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik