Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 september 2009 - Straatsburg

9. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 15.9.2009 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


9.1. Moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland

Ontwerpresoluties B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 en B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba en Cornelia Ernst lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Justas Vincas Paleckis, namens de S&D-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik en Rui Tavares.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai en Cristian Dan Preda.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 17.9.2009.


9.2. Kazachstan: de zaak Evgeniy Zhovtis

Ontwerpresoluties B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 en B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber en Elisabeth Jeggle lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, en Janusz Wojciechowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola en Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 17.9.2009.


9.3. Syrië: de zaak Muhannad Al Hassani

Ontwerpresoluties B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 en B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock en Eija-Riitta Korhola lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, en Franz Obermayr, niet-ingeschrevene.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 17.9.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid