Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 września 2009 r. - Strasburg

9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.9.2009)


9.1. Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji

Projekty rezolucji B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 i B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba i Cornelia Ernst przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik i Rui Tavares.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai i Cristian Dan Preda.

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 17.9.2009.


9.2. Kazachstan: sprawa Jewgienija Żowtisa

Projekty rezolucji B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 i B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber i Elisabeth Jeggle przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Struan Stevenson w imieniu grupy ECR i Janusz Wojciechowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola i Bernd Posselt.

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 17.9.2009.


9.3. Syria: sprawa Muhannada Al Hassaniego

Projekty rezolucji B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 i B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock i Eija-Riitta Korhola przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S-D i Franz Obermayr (niezrzeszony).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Bernd Posselt.

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 17.9.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności