Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. septembra 2009 - Štrasburg

9. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 15.9.2009 )


9.1. Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku

Návrhy uznesenia B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 a B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba a Cornelia Ernst uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Justas Vincas Paleckis za skupinu S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik a Rui Tavares.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai a Cristian Dan Preda.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


9.2. Kazachstan: prípad Evgenija Žovtisa

Návrhy uznesenia B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 a B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber a Elisabeth Jeggle uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Struan Stevenson za skupinu ECR a Janusz Wojciechowski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola a Bernd Posselt.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


9.3. Sýria: prípad Mohameda Al Hassaniho

Návrhy uznesenia B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 a B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S-D a Franz Obermayr, nezaradený poslanec.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Bernd Posselt.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 17.9.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia