Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 15.9.2009).


9.1. Mord på människorättsaktivister i Ryssland

Resolutionsförslag B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 och B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba och Cornelia Ernst redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Justas Vincas Paleckis för S-D-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik och Rui Tavares.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai och Cristian Dan Preda.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 17.9.2009.


9.2. Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis

Resolutionsförslag B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 och B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber och Elisabeth Jeggle redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Struan Stevenson för ECR-gruppen, och Janusz Wojciechowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola och Bernd Posselt.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.9.2009.


9.3. Syrien: fallet Muhannad Al Hassani

Resolutionsförslag B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 och B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock och Eija-Riitta Korhola redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, och Franz Obermayr, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bernd Posselt.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.9.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy