Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2677(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0060/2009

Debatten :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Stemmingen :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0022

Notulen
Donderdag 17 september 2009 - Straatsburg

10.1. Moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 en B7-0068/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0060/2009

(ter vervanging van B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 en B7-0067/2009):

ingediend door de volgende leden:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda en Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie
Frédérique Ries, Renate Weber en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Heidi Hautala en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0022)

(Ontwerpresoluties B7-0061/2009 en B7-0068/2009 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Zuzana Roithová om mede te delen dat zij vanaf de plaats van Marietta Giannakou had gestemd met de stemkaart van laatstgenoemde.

Juridische mededeling - Privacybeleid