Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2677(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0060/2009

Debaty :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Głosowanie :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0022

Protokół
Czwartek, 17 września 2009 r. - Strasburg

10.1. Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 i B7-0068/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0060/2009

(zastępujący B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 i B7-0067/2009),

który złożyli następujący posłowie:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda i Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE,
Frédérique Ries, Renate Weber i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE,
Heidi Hautala i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE,
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2009)0022)

(Projekty rezolucji B7-0061/2009 i B7-0068/2009 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia:

Zuzana Roithová poinformowała, że głosowała z miejsca Marietty Giannakou za pomocą jej karty.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności