Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2677(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0060/2009

Rozpravy :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0022

Zápisnica
Štvrtok, 17. septembra 2009 - Štrasburg

10.1. Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 a B7-0068/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0060/2009

(nahrádzajúci B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 a B7-0067/2009):

podaný týmito poslancami:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda a Filip Kaczmarek za skupinu PPE
Frédérique Ries, Renate Weber a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Heidi Hautala a Bart Staes za skupinu Verts/ALE
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR

Prijatý (P7_TA(2009)0022)

(Návrhy uznesenia B7-0061/2009 a B7-0068/2009 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili:

Zuzana Roithová s oznámením, že hlasovala z miesta Marietty Giannakouovej a že použila jej hlasovaciu kartu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia