Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2678(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0062/2009

Разисквания :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 10.2

Приети текстове :

P7_TA(2009)0023

Протокол
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург

10.2. Казахстан: случаят Евгений Жовтис (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 и B7-0070/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0062/2009

(за замяна на B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 и B7-0069/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, от името на групата S-D
Renate Weber, Marielle De Sarnez и Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE
Heidi Hautala и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE

приема се (P7_TA(2009)0023)

(Предложението за резолюция B7-0070/2009 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност