Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0062/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

10.2. Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 και B7-0070/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0062/2009

(αντικαθιστά τις B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 και B7-0069/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S-D
Renate Weber, Marielle De Sarnez και Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0023)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0070/2009 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου