Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2678(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0062/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 10.2

Antagna texter :

P7_TA(2009)0023

Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

10.2. Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 och B7-0070/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0062/2009

(ersätter B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 och B7-0069/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen
Véronique De Keyser för S&D-gruppen
Renate Weber, Marielle De Sarnez och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen
Heidi Hautala och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0023)

(Resolutionsförslag B7-0070/2009 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy