Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2679(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0071/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0024

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

10.3. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 και B7-0076/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0071/2009

(αντικαθιστά τις B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 και B7-0075/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S-D
Renate Weber, Frédérique Ries και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre και Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0024)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0076/2009 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου