Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


10.1. Mord på människorättsaktivister i Ryssland (omröstning)

10.2. Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis (omröstning)

10.3. Syrien: fallet Muhannad Al Hassani (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy