Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург

13. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия EMPL

- 2011 г. - Европейска година на даброволческия труд (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
Разглеждане в комисия: водеща : CULT
подпомагаща: EMPL, BUDG, LIBE, REGI

Правна информация - Политика за поверителност