Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 september 2009 - Straatsburg

13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie EMPL

- Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011) (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
verwezen naar ten principale: CULT
advies: EMPL, BUDG, LIBE, REGI.

Juridische mededeling - Privacybeleid