Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet EMPL

- Europeiska året för volontärarbete (2011) (KOM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: EMPL, BUDG, LIBE, REGI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy