Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 września 2009 r. - Strasburg

14. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)) w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2009.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Komisja Budżetowa wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)) w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2009.

Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie całościowego przesunięcia środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności