Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. septembra 2009 - Štrasburg

14. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 18/2009 Európskej komisie (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

Výbor po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, schválil celkový presun prostriedkov podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 31/2009 Európskej komisie (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

Výbor vyjadril svoje kladné stanovisko k celkovému presunu prostriedkov podľa článku 24 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia