Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk

15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropských společenství na rok 2010 sestavený Radou dne 13. července 2009 - svazek 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropských společenství na rok 2010 sestavený Radou dne 13. července 2009 - svazek 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady, o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností Evropským společenstvím (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění plněním úkolů laboratorního testování (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

2) návrhy usnesení předložené poslanci (článek 120 jednacího řádu)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli a Francesco Enrico Speroni. Návrh usnesení o jmenování Neapole sídlem Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (B7-0077/2009)
předáno příslušný výbor: DEVE

Právní upozornění - Ochrana soukromí