Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 septembrie 2009 - Strasbourg

15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, EMPL

- Proiectul de buget general al Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2010 stabilit de către Consiliu la 13 iulie 2009 - Volumul 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proiectul de buget general al Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2010 stabilit de către Consiliu la 13 iulie 2009 - Volumul 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive îndreptate împotriva unor persoane fizice și juridice, entități sau organisme, ca urmare a situației din Somalia (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de decizie-cadru a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în procesele penale (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Consiliului de abrogare a unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a convenţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii Și alţi membri ai familiei (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui plan pe termen lung pentru stocul de hamsii din Golful Biscaia și pentru pescăriile care îl exploatează (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2000/29/CE în ceea ce privește delegarea sarcinilor de testare în laborator (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli şi Francesco Enrico Speroni. Propunere de rezoluţie referitoare la stabilirea sediului Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE la Napoli (B7-0077/2009)
retrimis fond: DEVE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate