Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 september 2009 - Straatsburg

16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid