Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Криза в сектор млекопроизводство (разискване)
 3.Енергийна сигурност (Набуко и Дезертек) (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Интервенционни периоди 2009 г. и 2010 г. за масло и обезмаслено мляко на прах * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.2.Схеми за директно подпомагане на земеделски стопани в рамките на Общата селскостопанска политика * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.СУИФТ (гласуване)
  
4.4.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан (гласуване)
  
4.5.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан *** (гласуване)
  
4.6.Положението в Литва след приемането на закона за защита на малолетните и непълнолетните (гласуване)
  
4.7.Криза в сектор млекопроизводство (гласуване)
  
4.8.Енергийна сигурност (Набуко и Дезертек) (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Положението в Тайван след скорошния тайфун (разискване)
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
9.1.Смъртта на защитници на правата на човека в Русия
  
9.2.Казахстан: случаят Евгений Жовтис
  
9.3.Сирия: случаят Моханад ал-Хасани
 10.Време за гласуване
  
10.1.Смъртта на защитници на правата на човека в Русия (гласуване)
  
10.2.Казахстан: случаят Евгений Жовтис (гласуване)
  
10.3.Сирия: случаят Моханад ал-Хасани (гласуване)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Решения относно някои документи
 14.Трансфер на бюджетни кредити
 15.Внесени документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (199 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (1697 kb) 
 
Протокол (134 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (343 kb) Резултати от поименно гласуване (978 kb) 
 
Протокол (226 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (595 kb) Резултати от поименно гласуване (1070 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност