Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (συζήτηση)
 3.Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης των γεωργών στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.3.SWIFT (ψηφοφορία)
  
4.4.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (ψηφοφορία)
  
4.5.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν *** (ψηφοφορία)
  
4.6.Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (ψηφοφορία)
  
4.7.Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (ψηφοφορία)
  
4.8.Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Η κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
9.1.Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία
  
9.2.Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis
  
9.3.Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  
10.2.Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis (ψηφοφορία)
  
10.3.Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani (ψηφοφορία)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Κατάθεση εγγράφωv
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (198 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1697 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (132 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (405 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1409 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (224 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (588 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1259 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου