Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 17 września 2009 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kryzys w sektorze hodowli bydła mlecznego (debata)
 3.Bezpieczeństwo energetyczne (Nabucco i Desertec) (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Okresy interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.SWIFT (głosowanie)
  
4.4.Umowa o partnerstwie i współpracy WE / Tadżykistan (głosowanie)
  
4.5.Umowa o partnerstwie i współpracy WE / Tadżykistan *** (głosowanie)
  
4.6.Sytuacja na Litwie po przyjęciu ustawy dotyczącej ochrony nieletnich (głosowanie)
  
4.7.Kryzys w sektorze hodowli bydła mlecznego (głosowanie)
  
4.8.Bezpieczeństwo energetyczne (Nabucco i Desertec) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Sytuacja na Tajwanie po przejściu tajfunu (debata)
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji
  
9.2.Kazachstan: sprawa Jewgienija Żowtisa
  
9.3.Syria: sprawa Muhannada Al Hassaniego
 10.Głosowanie
  
10.1.Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji (głosowanie)
  
10.2.Kazachstan: sprawa Jewgienija Żowtisa (głosowanie)
  
10.3.Syria: sprawa Muhannada Al Hassaniego (głosowanie)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Przesunięcie środków
 15.Składanie dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (181 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1697 kb) 
 
Protokół (127 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (334 kb) Wyniki głosowań imiennych (1405 kb) 
 
Protokół (210 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (563 kb) Wyniki głosowań imiennych (1176 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności