Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Krisen i mejerisektorn (debatt)
 3.Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Interventionsperioder 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.SWIFT (omröstning)
  
4.4.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan (omröstning)
  
4.5.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan *** (omröstning)
  
4.6.Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (omröstning)
  
4.7.Krisen i mejerisektorn (omröstning)
  
4.8.Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Situationen i Taiwan efter den tyfon som nyligen drog fram över landet (debatt)
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
9.1.Mord på människorättsaktivister i Ryssland
  
9.2.Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis
  
9.3.Syrien: fallet Muhannad Al Hassani
 10.Omröstning
  
10.1.Mord på människorättsaktivister i Ryssland (omröstning)
  
10.2.Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis (omröstning)
  
10.3.Syrien: fallet Muhannad Al Hassani (omröstning)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Anslagsöverföringar
 15.Inkomna dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (177 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1697 kb) 
 
Protokoll (128 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (368 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1440 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (285 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1171 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy