Index 
Jegyzőkönyv
PDF 212kWORD 133k
2009. szeptember 17., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A tejtermelő ágazat válsága (vita)
 3.Energiabiztonság (Nabucco és Desertec) (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.A vajra és a sovány tejporra vonatkozó, 2009-es és 2010-es intervenciós időszak * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.2.A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.3.SWIFT (szavazás)
  
4.4.EK/Tadzsikisztán partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)
  
4.5.EK/Tadzsikisztán partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)
  
4.6.A kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvény (szavazás)
  
4.7.A tejtermelő ágazat válsága (szavazás)
  
4.8.Energiabiztonság (Nabucco és Desertec) (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Tajvani helyzet a közelmúltbeli tájfunt követően (vita)
 9.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
9.1.Emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságok Oroszországban
  
9.2.Kazahsztán: Jevgenyij Zovtisz esete
  
9.3.Szíria: Muhannad Al Hasszani esete
 10.Szavazások órája
  
10.1.Emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságok Oroszországban (szavazás)
  
10.2.Kazahsztán: Jevgenyij Zovtisz esete (szavazás)
  
10.3.Szíria: Muhannad Al Hasszani esete (szavazás)
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.Előirányzatok átcsoportosítása
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontjai
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Isabelle DURANT
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A tejtermelő ágazat válsága (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0085/2009), felteszi: Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében: Válság a tejtermelő gazdaságokban (B7-0208/2009)

Paolo De Castro kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, George Lyon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Giancarlo Scotta', a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papastamkos és Michel Dantin.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling és Ricardo Cortés Lastra.

Felszólal: Mariann Fischer Boel és Paolo De Castro.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a tejtermelő ágazat válságáról (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a tejtermelő ágazat válságáról (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski és Carlo Fidanza, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a tejtermelő ágazat válságáról (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller és Miguel Angel Martínez Martínez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a tejtermelő ágazat válságáról (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith és Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a tejtermelő ágazat válságáról (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers és Marit Paulsen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a tejtermelő ágazat válságáról (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat és João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a tejtermelő ágazat válságáról (B7-0057/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.9.17-i jegyzőkönyv 4.7. pont .


3. Energiabiztonság (Nabucco és Desertec) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Energiabiztonság (Nabucco és Desertec)

Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ioannis Kasoulides, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson és Franziska Katharina Brantner.

ELNÖKÖL: Pál SCHMITT
alelnök

Felszólal: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler és Bastiaan Belder.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl és Andrzej Grzyb.

Felszólal: Andris Piebalgs.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az energiapolitika külső dimenziójáról (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell és Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a külső energiabiztonságról (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz és Franziska Katharina Brantner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az energiapolitika külső dimenziójáról (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az energiabiztonságról (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az energiabiztonságról (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az energiabiztonságról (Nabucco, Desertec) (B7-0059/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.9.17-i jegyzőkönyv 4.8. pont .

°
° ° °

Felszólal: Mario Mauro, aki tudatja, hogy a mai napon hat olasz katona vesztette életét Afganisztánban, egy kabuli merényletben, és kéri, hogy egy percnyi csenddel adózzanak az áldozatok emlékének.

Az elnök támogatja az elhangzottakat.

A Parlament egyperces csenddel adózik az áldozatok emlékének.


ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. A vajra és a sovány tejporra vonatkozó, 2009-es és 2010-es intervenciós időszak * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1234/2007/EK rendelettől („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2009-es és 2010-es intervenciós időszak tekintetében való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0354C7 0103/2009 – 2009/0094/(CNS))] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0014)


4.2. A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0015)


4.3. SWIFT (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0038/2009, B7-0050/2009 és B7-0052/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B7-0038/2009

Elfogadva (P7_TA(2009)0016)

(A B7-0050/2009 és B7-0052/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások:

Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki ellenzi a Verts/ALE képviselőcsoport kéréseit, miszerint helyezzék át az 1. és a 2. módosítás szövegét (a Parlament ezeket a kéréseket elutasította).


4.4. EK/Tadzsikisztán partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0025/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0017)


4.5. EK/Tadzsikisztán partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tadzsik Köztársaság között partnerséget létrehozó, partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2009)0018)

A Parlament hozzájárulását adja.


4.6. A kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvény (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 és B7-0031/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0026/2009

(amely a B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 és B7-0031/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Claude Moraes, Michael Cashman és Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo és Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0019)


4.7. A tejtermelő ágazat válsága (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009, B7-0055/2009, B7-0056/2009 és B7-0057/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0047/2009

(amely a B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009 és B7-0056/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Ricardo Cortés Lastra és Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

George Lyon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Giancarlo Scotta' és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0020)

(A B7-0055/2009 és B7-0057/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


4.8. Energiabiztonság (Nabucco és Desertec) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 és B7-0059/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0040/2009

(amely a B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 és B7-0058/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski és Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Kristian Vigenin és Teresa Riera Madurell, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0021)

(A B7-0059/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

RC-B7-0026/2009: A kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvény
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys és Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009: A tejtermelő ágazat válsága
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall és Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Energiabiztonság (Nabucco és Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik és Iosif Matula


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Artur Zasada közli, hogy nem működött a szavazógépe a Paolo De Castro -jelentésről - A7-0005/2009 folytatott szavazás során.

Oreste Rossi közli, hogy nem működött a szavazógépe az RC-B7-0047/2009. számú, közös állásfoglalásra irányuló indítványról szóló zárószavazás során.


(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Pál SCHMITT
alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


8. Tajvani helyzet a közelmúltbeli tájfunt követően (vita)

A Bizottság nyilatkozatai: Tajvani helyzet a közelmúltbeli tájfunt követően

Meglena Kuneva (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Thomas Mann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Astrid Lulling, Kriton Arsenis és Bastiaan Belder.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Meglena Kuneva.

A vitát berekesztik.


9. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2009.9.15-i jegyzőkönyv 2. pont .)


9.1. Emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságok Oroszországban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 és B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba és Cornelia Ernst előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Justas Vincas Paleckis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik és Rui Tavares.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai és Cristian Dan Preda.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.9.17-i jegyzőkönyv 10.1. pont .


9.2. Kazahsztán: Jevgenyij Zovtisz esete

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 és B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber és Elisabeth Jeggle előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Struan Stevenson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Janusz Wojciechowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola és Bernd Posselt.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.9.17-i jegyzőkönyv 10.2. pont .


9.3. Szíria: Muhannad Al Hasszani esete

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 és B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock és Eija-Riitta Korhola előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Franz Obermayr, független.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bernd Posselt.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.9.17-i jegyzőkönyv 10.3. pont .


10. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


10.1. Emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságok Oroszországban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 és B7-0068/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0060/2009

(amely a B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 és B7-0067/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda és Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Frédérique Ries, Renate Weber és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Heidi Hautala és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0022)

(A B7-0061/2009 és B7-0068/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások:

Zuzana Roithová jelzi, hogy Marietta Giannakou helyéről és az ő kártyájával szavazott.


10.2. Kazahsztán: Jevgenyij Zovtisz esete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 és B7-0070/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0062/2009

(amely a B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 és B7-0069/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Marielle De Sarnez és Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Heidi Hautala és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0023)

(A B7-0070/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.3. Szíria: Muhannad Al Hasszani esete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 és B7-0076/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0071/2009

(amely a B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 és B7-0075/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola és Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser és Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Frédérique Ries és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Hélène Flautre és Frieda Brepoels, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0024)

(A B7-0076/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az S&D képviselőcsoport kérésére megerősíti a következő kinevezéseket:

FEMM bizottság:
Marc Tarabella

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:
Vladimír Maňka helyére David Martin


13. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

EMPL bizottság

- Az önkéntesség európai éve (2011) (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
utalva: illetékes: CULT
vélemény: EMPL, BUDG, LIBE, REGI


14. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 18/2009. sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 31/2009. sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

A bizottság hozzájárulását adja az átcsoportosítás egészéhez, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében.


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

utalva:

illetékes :

DEVE

vélemény :

AFET, INTA

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 576/2007/EK határozat módosításáról (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET, EMPL

- Az Európai Közösségek 2010. évi, a Tanács által 2009. július 13-én összeállított általános költségvetés-tervezete - 0. kötet (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek 2010. évi, a Tanács által 2009. július 13-én összeállított általános költségvetés-tervezete - 0. kötet (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat: a Tanács rendelete a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel és testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET

- Javaslat: A Tanács kerethatározata a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Javaslat : A Tanács rendelete egyes, a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

- Javaslat: a Tanács határozata a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény európai közösségek által történő megkötéséről (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat a Tanács rendelete a Vizcayai-öbölben élő szardella állomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

utalva:

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

utalva:

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE

- Javaslat: a Tanács irányelve a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében történő módosításáról (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

2) az alábbi képviselők nyújtottak be állásfoglalásra irányuló indítványt (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli és Francesco Enrico Speroni. Állásfoglalásra irányuló indítvány arról, hogy Nápolyt jelöljék ki az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés székhelyéül (B7-0077/2009)
illetékes: DEVE


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2009. október 7 és 2009. október 8.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 16.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Győri, Gyürk, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat