Index 
Proces-verbal
PDF 209kWORD 132k
Joi, 17 septembrie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Criza din sectorul produselor lactate (dezbatere)
 3.Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec) (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Perioadele de intervenţie 2009 şi 2010 pentru unt şi laptele praf degresat * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.2.Sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul PAC * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.3.SWIFT (vot)
  
4.4.Încheierea unui Acord de parteneriat şi de cooperare între CE şi Republica Tadjikistan (vot)
  
4.5.Încheierea unui Acord de parteneriat şi de cooperare între CE şi Republica Tadjikistan *** (vot)
  
4.6.Situaţia existentă în Lituania ca urmare a adoptării legii privind protecţia minorilor (vot)
  
4.7.Criza din sectorul produselor lactate (vot)
  
4.8.Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec) (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Situaţia din Taiwan în urma recentului taifun (dezbatere)
 9.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
9.1.Asasinarea apărătorilor drepturilor omului în Rusia
  
9.2.Kazahstan: cazul lui Evgeniy Zhovtis
  
9.3.Siria: cazul lui Muhannad Al Hassani
 10.Votare
  
10.1.Asasinarea apărătorilor drepturilor omului în Rusia (vot)
  
10.2.Kazahstan: cazul lui Evgeniy Zhovtis (vot)
  
10.3.Siria: cazul lui Muhannad Al Hassani (vot)
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Transferuri de credite
 15.Depunere de documente
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 17.Calendarul următoarelor şedinţe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Criza din sectorul produselor lactate (dezbatere)

Întrebare orală (O-0085/2009) adresată de Paolo De Castro, în numele Comisiei AGRI: Criza din sectorul produselor lactate (B7-0208/2009)

Paolo De Castro a dezvoltat întrebarea orală.

Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S-D, George Lyon, în numele Grupului ALDE, José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Giancarlo Scotta', în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi şi Christel Schaldemose.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papastamkos şi Michel Dantin.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling şi Ricardo Cortés Lastra.

Au intervenit: Mariann Fischer Boel şi Paolo De Castro.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- James Nicholson, în numele Grupului ECR, referitoare la criza din sectorul produselor lactate (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio şi Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, referitoare la criza din sectorul produselor lactate (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski şi Carlo Fidanza, în numele Grupului PPE, referitoare la criza din sectorul produselor lactate (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller şi Miguel Angel Martínez Martínez, în numele Grupului S-D, referitoare la criza din sectorul produselor lactate (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith şi Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la criza din sectorul produselor lactate (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers şi Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, referitoare la criza din sectorul produselor lactate (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat şi João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la criza din sectorul produselor lactate (B7-0057/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 17.9.2009.


3. Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec) (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec)

Andris Piebalgs (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S-D, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Zoltán Balczó, neafiliat, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson şi Franziska Katharina Brantner.

PREZIDEAZĂ: Pál SCHMITT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler şi Bastiaan Belder.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl şi Andrzej Grzyb.

A intervenit Andris Piebalgs.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik şi Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la aspectele externe ale securității energetice (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S-D, referitoare la aspectele externe ale securităţii energetice (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz şi Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la aspectele externe ale securităţii energetice (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la securitatea energetică (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, referitoare la securitatea energetică (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la securitatea energetică (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.8 al PV din 17.9.2009.

°
° ° °

A intervenit Mario Mauro, care a declarat că şase militari italieni au fost ucişi într-un atentat la Kabul în Afganistan şi a solicitat păstrarea unui minut de reculegere ca omagiu adus victimelor.

Preşedintele a sprijinit această iniţiativă.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.


PREZIDEAZĂ: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Perioadele de intervenţie 2009 şi 2010 pentru unt şi laptele praf degresat * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind derogarea de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce priveşte perioadele de intervenţie 2009 şi 2010 pentru unt şi laptele praf degresat [COM(2009)0354 – C7 0103/2009 – 2009/0094/(CNS))] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2009)0014)


4.2. Sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul PAC * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 a Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 [COM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2009)0015)


4.3. SWIFT (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0038/2009, B7-0050/2009 şi B7-0052/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0038/2009

Adoptat (P7_TA(2009)0016)

(Propunerile de rezoluţii B7-0050/2009 şi B7-0052/2009 au devenit caduce.)

Intervenţii:

Jeanine Hennis-Plasschaert, în numele Grupului ALDE, pentru a se opune solicitărilor grupului Verts/ALE prin care s-a încercat mutarea textului amendamentului 1 şi 2 (Parlamentul a respins aceste cereri).


4.4. Încheierea unui Acord de parteneriat şi de cooperare între CE şi Republica Tadjikistan (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0025/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2009)0017)


4.5. Încheierea unui Acord de parteneriat şi de cooperare între CE şi Republica Tadjikistan *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea unui Acord de parteneriat și cooperare între Comunităţile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2009)0018)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


4.6. Situaţia existentă în Lituania ca urmare a adoptării legii privind protecţia minorilor (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 şi B7-0031/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0026/2009

care înlocuieşte B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 şi B7-0031/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Claude Moraes, Michael Cashman şi Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S-D,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo şi Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2009)0019)


4.7. Criza din sectorul produselor lactate (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009, B7-0055/2009, B7-0056/2009 şi B7-0057/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0047/2009

care înlocuieşte B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009 şi B7-0056/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Albert Deß, în numele Grupului PPE,

Ricardo Cortés Lastra şi Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S-D,

George Lyon, în numele Grupului ALDE,

James Nicholson, în numele Grupului ECR,

Giancarlo Scotta' şi Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2009)0020)

(Propunerile de rezoluţii B7-0055/2009 et B7-0057/2009 au devenit caduce.)


4.8. Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec) (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 şi B7-0059/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0040/2009

care înlocuieşte B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 şi B7-0058/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski şi Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE,

Kristian Vigenin şi Teresa Riera Madurell, în numele Grupului S-D,

Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms şi Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2009)0021)

(Propunerea de rezoluţie B7-0059/2009 a devenit caducă.)


5. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

RC-B7-0026/2009: Situaţia existentă în Lituania ca urmare a adoptării legii privind protecţia minorilor
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys şi Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009 : Criza din sectorul produselor lactate
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall şi Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik şi Iosif Matula


6. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Artur Zasada a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Paolo De Castro - A7-0005/2009.

Oreste Rossi a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării cu privire la propunerea de rezoluţie comună RC-B7-0047/2009.


(Şedinţa, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Pál SCHMITT
Vicepreşedinte

7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


8. Situaţia din Taiwan în urma recentului taifun (dezbatere)

Declaraţia Comisiei: Situaţia din Taïwan în urma recentului taifun

Meglena Kuneva (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S-D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Astrid Lulling, Kriton Arsenis şi Bastiaan Belder.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė şi Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Meglena Kuneva.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 15.9.2009)


9.1. Asasinarea apărătorilor drepturilor omului în Rusia

Propuneri de rezoluţii B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 şi B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba şi Cornelia Ernst au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE, Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik şi Rui Tavares.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai şi Cristian Dan Preda.

A intervenit Meglena Kuneva (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 17.9.2009.


9.2. Kazahstan: cazul lui Evgeniy Zhovtis

Propuneri de rezoluţii B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 şi B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber şi Elisabeth Jeggle au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, şi Janusz Wojciechowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola şi Bernd Posselt.

A intervenit Meglena Kuneva (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 17.9.2009.


9.3. Siria: cazul lui Muhannad Al Hassani

Propuneri de rezoluţii B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 şi B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock şi Eija-Riitta Korhola au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S-D, şi Franz Obermayr, neafiliat.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bernd Posselt.

A intervenit Meglena Kuneva (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 17.9.2009.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Asasinarea apărătorilor drepturilor omului în Rusia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 şi B7-0068/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0060/2009

care înlocuieşte B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 şi B7-0067/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda şi Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE
Frédérique Ries, Renate Weber şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2009)0022)

(Propunerile de rezoluţii B7-0061/2009 şi B7-0068/2009 au devenit caduce.)

Intervenţii

Zuzana Roithová pentru a indica că a votat de la terminalul de vot al Mariettei Giannakou şi cu cartela acesteia.


10.2. Kazahstan: cazul lui Evgeniy Zhovtis (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 şi B7-0070/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0062/2009

care înlocuieşte B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 şi B7-0069/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, în numele Grupului S-D
Renate Weber, Marielle De Sarnez şi Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P7_TA(2009)0023)

(Propunerea de rezoluţie B7-0070/2009 a devenit caducă.)


10.3. Siria: cazul lui Muhannad Al Hassani (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 şi B7-0076/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0071/2009

care înlocuieşte B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 şi B7-0075/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola şi Michael Gahler, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser şi Richard Howitt, în numele Grupului S-D
Renate Weber, Frédérique Ries şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
Hélène Flautre şi Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2009)0024)

(Propunerea de rezoluţie B7-0076/2009 a devenit caducă.)


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


12. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului S-D, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

FEMM:
Marc Tarabella

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană:
David Martin în locul lui Vladimír Maňka


13. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor

Comisia EMPL

- Anul european al voluntariatului (2011) (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
retrimis fond: CULT
aviz: EMPL, BUDG, LIBE, REGI


14. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 18/2009 a Comisiei Europene (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

După ce a luat cunoştinţă de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul integral, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 31/2009 a Comisiei Europene (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

Aceasta a transmis avizul său favorabil pentru transferul integral, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, EMPL

- Proiectul de buget general al Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2010 stabilit de către Consiliu la 13 iulie 2009 - Volumul 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proiectul de buget general al Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2010 stabilit de către Consiliu la 13 iulie 2009 - Volumul 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive îndreptate împotriva unor persoane fizice și juridice, entități sau organisme, ca urmare a situației din Somalia (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de decizie-cadru a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în procesele penale (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Consiliului de abrogare a unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a convenţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii Și alţi membri ai familiei (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui plan pe termen lung pentru stocul de hamsii din Golful Biscaia și pentru pescăriile care îl exploatează (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2000/29/CE în ceea ce privește delegarea sarcinilor de testare în laborator (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli şi Francesco Enrico Speroni. Propunere de rezoluţie referitoare la stabilirea sediului Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE la Napoli (B7-0077/2009)
retrimis fond: DEVE


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 7 octombrie 2009 şi 8 octombrie 2009.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Győri, Gyürk, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate