Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες

20. Ορισμοί στην ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση (Προθεσμία για την κατάθεση)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, τις προτάσεις ορισμού στην ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα "Séance en direct" και εμφαίνονται ως παράρτημα στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 8 Οκτωβρίου 2009, στις 9 π.μ.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου