Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2009 - Bryssel

20. Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (tidsfrist för ingivande)

Talmannen meddelade att han erhållit talmanskonferensens förslag till utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen. Förslagen återfinns på webbplatsen ”Séance en direct” och i en bilaga till detta protokoll.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 oktober 2009 kl. 9.00.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 8.10.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy