Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 7. oktoober 2009 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 6.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 216)
 12.Tööplaan
 13.Hääletused
  13.1.Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni moodustamine ning selle volitused, arvuline koosseis ja ametiaja kestus (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Iirimaa referendumi tulemused (arutelu)
 17.Olukord Guineas (arutelu)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Parlamendi koosseis
 20.Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni liikmete nimetamised (esitamistähtajad)
 21.Kohtualluvuskonfliktide ennetamine ja lahendamine kriminaalmenetluses * (arutelu)
 22.Lennuettevõtja pankroti korral reisijatele makstav hüvitis (arutelu)
 23.Aruanne nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2157/2001 (Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta) rakendamisest (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (207 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (97 kb)    
 
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletustulemused (44 kb) Nimelise hääletuse tulemused (113 kb) 1 lisa (37 kb) 
 
Protokoll (217 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb) Hääletustulemused (127 kb) Nimelise hääletuse tulemused (290 kb) 1 lisa (52 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika