Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2009 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Anslagsöverföringar
 5.Avtalstexter översända av rådet
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 7.Inkomna dokument
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Rättelse till en antagen text (artikel 216 i arbetsordningen)
 12.Arbetsplan
 13.Omröstning
  13.1.Tillsättning av ett särskilt utskott för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Resultatet av folkomröstningen i Irland (debatt)
 17.Situationen i Guinea (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Parlamentets sammansättning
 20.Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (tidsfrist för ingivande)
 21.Förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfaranden * (debatt)
 22.Ersättning till passagerare i händelse av att ett flygbolag går i konkurs (debatt)
 23.Rapport om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (208 kb) Närvarolista (55 kb)    Omröstningar med namnupprop (97 kb)    
 
Protokoll (181 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (45 kb) Omröstningar med namnupprop (113 kb) Bilaga 1 (37 kb) 
 
Protokoll (211 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (112 kb) Omröstningar med namnupprop (291 kb) Bilaga 1 (53 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy