Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 8. oktober 2009 - Bruxelles

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra udvalgene modtaget følgende betænkninger:

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Reimer Böge (A7-0021/2009)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik