Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 8. lokakuuta 2009 - Bryssel

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

parlamentin valiokunnilta:

mietinnöt:

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0021/2009)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö