Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 8. oktober 2009 - Bruselj

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

od odborov

- poročila

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A7-0021/2009)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov