Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel

3. G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september)

Debatten hölls den 16 september 2009 (punkt 4 i protokollet av den 16.9.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Udo Bullmann, Stephen Hughes, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om G20-toppmötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0082/2009),

- Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, om G20-mötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0083/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om G20-mötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0084/2009),

- Lothar Bisky, Jürgen Klute, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om G20-toppmötet i Pittsburgh (B7-0085/2009),

- Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, om G20-mötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0086/2009).

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 8.10.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy