Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 października 2009 r. - Bruksela

4. Wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na kraje rozwijających się i współpracę na rzecz rozwoju (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne: (O-0088/2009), które skierowała do Komisji Eva Joly w imieniu komisji DEVE: Wpływ światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na współpracę na rzecz rozwoju (B7-0209/2009)

Debata odbyła się dnia 14 września 2009 (pkt 23 protokołu z dnia 14.9.2009).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Eva Joly, w imieniu komisji DEVE, w sprawie wpływu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na współpracę na rzecz rozwoju (B7-0078/2009).

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 8.10.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności