Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 8. oktober 2009 - Bruselj

4. Učinki svetovne gospodarske krize na države v razvoju (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0088/2009), ki ga je postavila Eva Joly v imenu odbora DEVE Komisiji: Učinki svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje (B7-0209/2009)

Razprava je potekala 14. september 2009 (točka 23 zapisnika z dne 14.9.2009).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Eva Joly v imenu odbora DEVE, o učinkih svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje (B7-0078/2009).

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 8.10.2009.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov