Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel

4. Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga: (O-0088/2009) från Eva Joly, för utskottet DEVE, till kommissionen: Effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (B7-0209/2009)

Debatten hölls den 14 september 2009 (punkt 23 i protokollet av den 14.9.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Eva Joly, för utskottet DEVE, om effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (B7-0078/2009).

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 8.10.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy