Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. října 2009 - Brusel

5. Svoboda informací v Itálii (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Svoboda informací v Itálii

Viviane Reding (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, David-Maria Sassoli za skupinu S-D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré kraty položil Mário David, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini k průběhu rozpravy, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, Mario Mauro, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré kraty položil Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré kraty položil Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber a Juan Fernando López Aguilar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan a Elisabetta Gardini.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa a Stanimir Ilchev.

Vystoupila Viviane Reding

Vystoupil Martin Schulz, aby vyjádřil rozhořčení nad hlukem, který panoval v jednacím sále při vystoupení komisařky, a požádal, aby se předsednictvo snažilo najít způsob, jak takovým situacím předcházet; poté učinil osobní prohlášení k vystoupení Manfreda Webera.

Vystoupil Joseph Daul, který oznámil, že dne 18. září byla v nočních hodinách v okolí Parlamentu napadena Angelika Niebler. Uvedl rovněž, že policie byla o napadení informována, avšak ani hodinu a půl po oznámení se nedostavila na místo činu. Požádal, aby předseda Parlamentu zasáhl u příslušných bruselských orgánů.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí