Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2009. gada 8. oktobris - Brisele

5. Informācijas brīvība Itālijā (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Informācijas brīvība Itālijā.

Viviane Reding (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, David-Maria Sassoli S-D grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Mário David uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini par debašu norisi, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Mario Mauro, kurš atbildēja arī uz Martin Schulz uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Claude Moraes, Sonia Alfano un Indrek Tarand, kurš atbildēja arī uz Potito Salatto uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber un Juan Fernando López Aguilar.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan un Elisabetta Gardini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa un Stanimir Ilchev.

Uzstājās Viviane Reding

Uzstājās Martin Schulz, vispirms paužot nožēlu par komisāres uzstāšanās laikā sēžu zālē valdošo troksni, pēc tam prasot Prezidijam izskatīt iespējas novērst šādas situācijas, un visbeidzot sniedzot personisku paziņojumu saistībā ar Manfred Weber uzstāšanos.

Uzstājās Joseph Daul, kurš norādīja, ka šā gada 18. septembra naktī Parlamenta apkārtnē noticis uzbrukums deputātei Angelika Niebler un ka policija pusotru stundu pēc izsaukuma vēl nebija ieradusies notikuma vietā. Viņš pieprasīja, lai Parlamenta priekšsēdētājs vēršas pie Briseles kompetentajām iestādēm.

Rezolūcijas priekšlikumi, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 21. oktobra protokola 3.1. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika