Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 8. oktober 2009 - Bruselj

5. Svoboda obveščanja v Italiji (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Svoboda obveščanja v Italiji

Viviane Reding (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, David-Maria Sassoli v imenu skupine S-D, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z modrim kartončkom postavil Mário David, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini o poteku razprave, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Mario Mauro, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z modrim kartončkom postavil Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z modrim kartončkom postavil Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber in Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan in Elisabetta Gardini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa in Stanimir Ilchev.

Govorila je Viviane Reding

Govoril je Martin Schulz, ki je najprej izrazil obžalovanje nad hrupom v polkrožni dvorani med govorom komisarke in od predsedstva zahteval, naj preuči, kako se v prihodnje izogniti takim situacijam, nato pa je podal osebno izjavo na govor Manfreda Webra.

Govoril je Joseph Daul, ki je povedal, da je bila Angelika Niebler 18. septembra 2009 ponoči žrtev napada v bližini Parlamenta. Povedal je tudi, da uro in pol po obvestilu policija še vedno ni prispela na kraj dogodka. Zahteval je, naj predsednik Parlamenta v zvezi s tem posreduje pri ustreznih bruseljskih organih.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov