Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2009 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Jürgen Creutzmann, Mário David, Anne Delvaux, Ádám Kósa уведомиха, че са присъствали, но техните имена не са отбелязани в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

Правна информация - Политика за поверителност