Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jürgen Creutzmann, Mário David, Anne Delvaux, Ádám Kósa hade låtit meddela att de hade varit närvarande men att deras namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy