Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. října 2009 - Brusel

7.1. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Itálie, zemětřesení v oblasti Abruzzy (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [2009/2083(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ a NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0026)

Právní upozornění - Ochrana soukromí