Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2009. október 8., Csütörtök - Brüsszel

7.1. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Olaszország, abruzzói földrengés (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban [2009/2083(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY és HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0026)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat