Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 8 d. - Briuselis

7.1. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimas: Italija, žemės drebėjimas Abruzzo (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą [2009/2083(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS ir PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2009)0026)

Teisinė informacija - Privatumo politika