Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 października 2009 r. - Bruksela

7.1. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: Włochy, trzęsienie ziemi w Abruzji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zgodnie z pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [2009/2083(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0026)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności