Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες

7.3. Ορισμοί μελών στην ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων: Ορισμοί μελών στην ειδική επιτροπή για την οικονομική κρίση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

Εγκρίνεται

(Ο κατάλογος των μελών της επιτροπής επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της 7ης Οκτωβρίου 2009 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2009) (P7_PV-PROV(2009)10-07(ANN))

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου