Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel

7.3. Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen: Utnämningar till det särskilda utskottet för den ekonomiska krisen

FÖRSLAG FRÅN TALMANSKONFERENSEN

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Antogs

(Förteckningen över utskottets medlemmar utgör bilaga till protokollet från sammanträdet den 7 oktober 2009 (punkt 20 i protokollet av den 7.10.2009) (P7_PV-PROV(2009)10-07(ANN))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy