Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2608(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0082/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2009 - 7.4
CRE 08/10/2009 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0028

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες

7.4. Διάσκεψη κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ (24 - 25 Σεπτεμβρίου) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2009).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2009).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0081/2009, B7-0082/2009, B7-0083/2009, B7-0084/2009, B7-0085/2009 και B7-0086/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0081/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0082/2009

(αντικαθιστά τις B7-0082/2009, B7-0083/2009 και B7-0086/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jean-Paul Gauzès και Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Martin Schulz, Stephen Hughes, Hannes Swoboda και Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S-D,

Guy Verhofstadt και Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0028)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0084/2009 και B7-0085/2009 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

Ο Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, παρουσιάζει προφορική τροπολογία (η οποία κρατείται) στην τροπολογία 13, η οποία απορρίπτεται κατόπιν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου